Podstawowe i zasadnicze pole działania firmy to budowa sieci medialnych dla domków jedno i wielorodzinnych nowo budowanych jak i istniejących w zakresie:

budowa przyłączy wodociągowych z rur PE, budowa sieci wodociągowych, przesyłowych oraz sieci Przeciw Pożarowych HP, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC/ PE/PP, budowa sieci kanalizacyjnej zbiorczych z rur PVC/PE/PP, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej, przyłącza gazu, przyłącza energetyczne, przyłącza teletechniczne i inne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zabudowa zbiorników bezodpływowych betonowych i PP/PE/PVC, zabudowa pompowni ścieków bytowych i przemysłowych, zabudowa separatorów substancji ropopochodnych oraz tłuszczu i skrobi, przekraczanie mediami ulic i placów metodami bez naruszania struktury nawierzchni, wykonywanie projektów budowlanych, wykonywanie projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu, obsługa geodezyjna budowy, kompleksowa obsługa inwestycji.

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner